Заповед за определяне на заявител по схема “училищен плод” и схема “училищно мляко”