Иновативно училище

Име на проекта – „Днес – изучавам, създавам, представям, утре – успявам“

Период на иновацията – 2023/2024 – 2026/2027

С въвеждането на факултативни учебни часове по предметите ‚Дигитални комуникации“ и „Аудиовизуална креативност“ желаем да осмислим свободното време на учениците, като им дадем възможност да създават собствени дигитални ресурси базирани на чуждите езици и авторски музикални произведения. Искаме да развият дигиталните си компетенции, умения за общуване на чужди езици, културна осъзнатост и творчески потенциал, които са важни за успешна реализация. Всеки ученик ще даде своя принос опирайки се на силните си страни и демонстрирайки отговорност и дисциплина. Ще се повиши тяхната увереност и умения за екипна работа.

В иновацията са  включени по учебни години следните класове:

–          2023/2024  –  в трети клас, шести клас и седми клас;

–          2024/2025 учебна година – в четвърти клас, шести клас и седми клас;

–          2025/2026 учебна година – в първи клас, шести клас и седми клас;

–          2026/2027 учебна година – във втори клас,  шести клас и седми клас.

В начален етап предметът „Дигитални комуникации“ ще интегрира познанията от предметите Български език и литература и английски език с използване на информационни и комуникационни технологии. Обучението ще бъде подчинено на глобални теми по учебни години, както следва:

–          2023/2024  – тема „Приказки“ – в трети клас за съответната учебна година

–          2024/2025 учебна година – тема „Хоби и приятели“ в четвърти клас за съответната учебна година

–          2025/2026 учебна година – тема “Пазаруване“ в първи клас за съответната учебна година

–          2026/2027 учебна година – тема „Професии“ във втори клас за съответната учебна година

Предметът „Дигитални комуникации“ в прогимназиален етап ще обединява познания и ще формира умения за паралелно изучаване на английски и немски език с помощта на информационните технологии в шестите класове за съответната учебна година. Обучението ще бъде подчинено на глобални теми по учебни години, както следва:

–          2023/2024  – тема „ Пътуване“

–          2024/2025  – тема „Хоби и приятели“

–          2025/2026 – тема „Пазаруване“

–          2026/2027– тема „ Професии“

Предметът „Аудиовизуална креативност“  цели да обедини познанията по предметите музика, български език и литература и информационни технологии. Предметът ще бъде изучаван от учениците в седмите класове за съответната учебна година. Чрез интегрирането на познанията от посочените области целим създаване за всяка една от учебните години по една песен с авторски текст, авторски аранжимент с атрактивен аудио запис  и ефектно видео заснемане, както и дизайнерско оформление на дигитален носител.

Процесът  на работа ще включва формулиране  на идеен проект, писане на текст, музикален аранжимент и инструментал, аудио запис и монтаж, видео заснемане и монтаж, дизайнерско оформление, запис на дигитален носител и публикуване в Интернет.

Иновативно училище 2023/2024

https://sites.google.com/su-starcevo.com/2024-2027inovativnosustarcevo/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

 

Училище СУ “Свети княз Борис I” с. Старцево е иновативно от 2019 г. с решение на МС № 479 от 05.08.2019 г. и РМС № 584 от 20.08.2020 след подаден формуляр за разширяване на иновацията през учебните 2020/2021; 2021/2022 и 2022/2023г.

Целта на въвеждането на иновацията е създаване на нова, творческа и мотивираща учебна среда, която играе важна роля в целия образователно възпитателен процес. Създаването на желаната ученическа територия е свързана с  обновяване и обособяване на кътове в коридорите.

Погледът ни е отправен и към изучаване на народното творчество на родния край –  пренасянето на фолклора и традициите в училище, участие в народни танци.

Друга цел е повишаване на екологичната и здравна култура на учениците. Изграждане на екоцентър в двора, провеждане на празници, посветени на природата и здравословното хранене, са част от предвидените дейности.

Основни участници в изграждането на иновативната училищна среда ще са учениците в сътрудничество с учителите и родителите.

 

Иновацията, по която се работи е в  три направления – екоцентър, народно творчество и нова учебна среда.

По отношение организацията на обучението иновацията се реализира в организирания отдих и заниманията по интереси за учениците в целодневна форма на обучение  и час на класа в прогимназиален и гимназиален етап. Предвидените дейности свързани с учене чрез правене са изключително интересни за учениците и подходящи за креативното мислене и създаване на естетически усет.

В иновацията са включени ученици от три класа –  III клас – 15 ученици; VI клас 9 ученици; XI – 9 ученици, общо 33-ма  ученици.

В реализирането на иновацията участват девет преподаватели в училището, като за  подпомагане реализирането на проекта е създаден екип от координатори в състав: Златка Мемова – старши учител начален етап; Юлияна Пехливанова – старши учител прогимназиален етап; Десислава Дрянкова – ръководител направление ИКТ.  Всички координатори от екипа включени в иновативния процес притежават необходимите професионални умения и са с доказан опит в разработването и реализирането на местни, национални и европейски проекти. Иновацията се реализира в рамките на една учебна година -2019/2020 г.

С решение на ПС № 4/ 28.01.2020 г. и с оглед на повишения интерес на учениците към избраните иновативни направления се взе решение за продължаване на проекта и през предстоящите три учебни години, както следва – 2020/2021; 2021/2022 и 2022/2023г.  Иновацията от настоящата учебна 2019/2020 година в съответните класове, по одобрените направления и със съответните преподаватели ще бъде продължена в следващите учебни години. Иновативният процес ще бъде разширен чрез включване на ученици от нови класове (всеки нов трети и шести клас за съответната година) и техните класни ръководители. Предвижда се и въвеждане на допълнителни часовете по  технологии и предприемачество като ФУЧ за следващите три години в четвърти и седми класове; ФУЧ  в  шести клас – „Хореография“,  в  седми „Информационни технологии“. Участие в иновацията ще вземат начален учител, учител БЕЛ, учител по география, учител по информационни технологии.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

План за дейностите свързани с иновативните направления през 2019/2020 учебна година

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

План за дейностите свързани с иновативните направления за учебните 2020/2021; 2021/2022;2022/2023 г.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab