Иновативно училище

Училище СУ “Свети княз Борис I” с. Старцево е иновативно от 2019 г. с решение на МС № 479 от 05.08.2019 г. и РМС № 584 от 20.08.2020 след подаден формуляр за разширяване на иновацията през учебните 2020/2021; 2021/2022 и 2022/2023г.

Целта на въвеждането на иновацията е създаване на нова, творческа и мотивираща учебна среда, която играе важна роля в целия образователно възпитателен процес. Създаването на желаната ученическа територия е свързана с  обновяване и обособяване на кътове в коридорите.

Погледът ни е отправен и към изучаване на народното творчество на родния край –  пренасянето на фолклора и традициите в училище, участие в народни танци.

Друга цел е повишаване на екологичната и здравна култура на учениците. Изграждане на екоцентър в двора, провеждане на празници, посветени на природата и здравословното хранене, са част от предвидените дейности.

Основни участници в изграждането на иновативната училищна среда ще са учениците в сътрудничество с учителите и родителите.

Иновацията, по която се работи е в  три направления – екоцентър, народно творчество и нова учебна среда.

По отношение организацията на обучението иновацията се реализира в организирания отдих и заниманията по интереси за учениците в целодневна форма на обучение  и час на класа в прогимназиален и гимназиален етап. Предвидените дейности свързани с учене чрез правене са изключително интересни за учениците и подходящи за креативното мислене и създаване на естетически усет.

В иновацията са включени ученици от три класа –  III клас – 15 ученици; VI клас 9 ученици; XI – 9 ученици, общо 33-ма  ученици.

В реализирането на иновацията участват девет преподаватели в училището, като за  подпомагане реализирането на проекта е създаден екип от координатори в състав: Златка Мемова – старши учител начален етап; Юлияна Пехливанова – старши учител прогимназиален етап; Десислава Дрянкова – ръководител направление ИКТ.  Всички координатори от екипа включени в иновативния процес притежават необходимите професионални умения и са с доказан опит в разработването и реализирането на местни, национални и европейски проекти. Иновацията се реализира в рамките на една учебна година -2019/2020 г.

С решение на ПС № 4/ 28.01.2020 г. и с оглед на повишения интерес на учениците към избраните иновативни направления се взе решение за продължаване на проекта и през предстоящите три учебни години, както следва – 2020/2021; 2021/2022 и 2022/2023г.  Иновацията от настоящата учебна 2019/2020 година в съответните класове, по одобрените направления и със съответните преподаватели ще бъде продължена в следващите учебни години. Иновативният процес ще бъде разширен чрез включване на ученици от нови класове (всеки нов трети и шести клас за съответната година) и техните класни ръководители. Предвижда се и въвеждане на допълнителни часовете по  технологии и предприемачество като ФУЧ за следващите три години в четвърти и седми класове; ФУЧ  в  шести клас – „Хореография“,  в  седми „Информационни технологии“. Участие в иновацията ще вземат начален учител, учител БЕЛ, учител по география, учител по информационни технологии.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

План за дейностите свързани с иновативните направления през 2019/2020 учебна година

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

План за дейностите свързани с иновативните направления за учебните 2020/2021; 2021/2022;2022/2023 г.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab