История

СУ „ Свети княз Борис I‘‘ село Старцево има богата и дълга история.
През 1925 г. със Заповед на Министерството на народното просвещение в с. Старцево е открито 22-то основно училище в Златоградски регион. На 15 септември същата година под ръководството на първия учител Стефан Камиларов, родом от Чирпан, учениците за пръв път прекрачват неговия праг.
До 1935 г. училището се именува Елехченско народно първоначално училище. Още през 1927 г. населението само избира името му – „ Свети цар Борис“. С него то се запазва и утвърждава до 1944г. През учебната 1943/1944 г. училището се преименува от Първоначално основно в Основно училище „ Свети цар Борис“.

След 9 септември 1944 г. училището е преименувано на НОУ“ Георги Димитров“ .
По настояване на родители и учителския колектив за пръв път през 1991 г. се разкрива девети клас.
В Държавен вестник, брой 60 от 24 юли 1992 г. е публикувана заповед на МОН, с която ОУ „ Георги Димитров“ се преобразува в СОУ „ Свети княз Борис I” .

През годините на своето съществуване СУ „ Свети княз Борис I‘‘ се оказва истинска школа за професионализъм. Много учители са започнали своята професионална кариера тук. Гордост за много поколения ученици и учители, както и за цялото село , са реализиралите се успешно бивши възпитаници на училището.

Днес СУ „ Свети княз Борис I‘‘ е красиво и просторно училище, в което преподават квалифицирани преподаватели. Доказателство за техния професионализъм са високите резултатите на учениците на олимпиади,НВО и ДЗИ.

Забележка: Информацията е взета от книгата „ СОУ „ Свети княз Борис I“ храм на духовността и знанията“ , Е. Борисова, 2006