Отчет на бюджет- първо тримесечие – към 31.03.2023 г.