Категория: Реализирани проекти

Проект „Твоят час“

През учебната 2016/2017 г. стартира работа по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

Проект „Часът на Иви и Енчо“

Три години учениците от класа на г-жа Златка Мемова участваха в инициативата „Часът на Иви и Енчо“, организирана от EVN България. В края на всяка учебна година децата имаха възможност да покажат своето отношение към опазване на природата и наученото , като участват в конкурси на теми, свързани с разумното използване на енергията. През учебна…