Категория: Действащи проекти

проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ за модул „Тренинги“

При реализирането на проект BG 05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищното образование в условия на кризи“, СУ „Свети княз Борис I“, като иновативно училище, участва  в допълнителна дейност по проекта за осъществяване на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения на учениците. Тренингите, имащи за цел придобиване на базови умения при ученици за реакция при кризисни ситуации,…

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – Дейност 5

Във връзка с реализирането на проект BG 05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищното образование в условия на кризи“ се проведоха допълнителни обучения по дейност 5. В СУ „Свети княз Борис I“, с. Старцево са сформирани 7 групи, общо 16 ученици, в периода 05.06.2023 г. – 30.06.2023 г.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“- Техника

По проекта са доставени  10 бр. устройства за ученици – Dell Latitude 3190 Education 2in 1. По проекта са доставени и 7 бр. преносими компютъра за учители тип “Windosw OC – Lenovo ThinkPad L14 Gen 2.

Образование за утрешния ден – Клуб “Дигитален свят 2” – 2020/2021 уч. г.

И тази учебна година в нашето училище се проведоха дейности по проект „Образование за утрешния ден“. В една част от часовете по проекта, участниците в клуба работиха по създаване на дигитални книжки, като чрез тази задача изградиха умения за създаване на дигитално съдържание, интегриране на изображения и текст в дигитален продукт. Всяка дигиталните книжка представя…